Особливості формування адекватної самооцінки у молодшому шкільному віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування адекватної самооцінки у дітей молодшого віку. Розроблено рекомендації та дібрані засоби та прийоми корекції самооцінки, які вчителям та батькам допоможуть ефективніше впливати на дитину, адже самооцінка відіграє значну у роль формуванні особистості людини, тому так важливо приділяти її формуванню особливу увагу починаючи вже з молодшого шкільного віку. The article deals with the formation of adequate self-esteem in young children. It is developed recommendations and selected means and techniques of self-esteem correction, which will help teachers and parents will help to influence the child more effectively, because self-esteem plays significant role in the formation of a person's personality, so it is so important to pay special attention to its forming special attention starting from primary school age.
Опис
Ключові слова
самооцінка, діти молодшого шільного віку, початкова школа, self-esteem, children of primary school age, primary school
Цитування
Олійник І. Особливості формування адекватної самооцінки у молодшому шкільному віці / І. Олійник // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 24.