Політико-екологічний тропос сучасної гуманітаристики: від глорифікації природи до легітимації не-людей (non-humans)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Collection «InterConf»
Анотація
Прогресивні гуманітаристи ХХІ ст. проголосивши деантропоцентричний поворот (non-humans turn) вимагають ребрендингу традиційної політичної екології, обґрунтовують необхідність впровадження радикально нового способу мислення та формування альтернативних видів політики. Архітектори деантропоцентричних проектів наголошують на визнанні «вищої єдності» двох світів – світу «людей» (humans) та світу «не-людей» (non-humans), а відтак, – на визнанні права «нелюдей» (non-humans) на суб’єктність, тобто легітимацію «не-людей» (non-humans) і включення їх у політичний простір. Progressive humanists of the twenty-first century, having proclaimed a deanthropocentric turn, demand a rebranding of traditional political ecology, justify the need to introduce a radically new way of thinking and and the formation of alternative types of politics. The architects of deanthropocentric projects emphasise the recognition of the "supreme unity" of two worlds - the world of "humans" (humans) and the world of "non-humans", and therefore, the recognition of the right of "non-humans" to subjectivity, i.e. the legitimation of "non-humans" and their inclusion in the political space.
Опис
Ключові слова
деантропоцентричний поворот (non-humans turn), альтернативна екологічна політика, «не-люди» (non-humans), легітимація «не-людей» (non-humans), політичні права «не-людей» (non-humans), deanthropocentric turn, alternative environmental policy, "non-humans", legitimisation of "non-humans", political rights of "non-humans"
Цитування
Калюжна Ю. І. Політико-екологічний тропос сучасної гуманітаристики: від глорифікації природи до легітимації не-людей (non-humans) / Ю. І. Калюжна // InterConf : Scientific Collection – 2022. – № 130 : Science and Education in Progress : Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference, Dublin, Ireland, October 26–28, 2022. – Pp. 148–155.