Проблеми оцінювання якості знань здобувачів в умовах дистанційної форми навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Український державний університет залізничного транспорту, Національний транспортний університет
Анотація
В статті розглянуто проблеми підвищення якості освіти та формування об’єктивних підходів до оцінювання її рівня. Ефективна система оцінювання якості освіти має всебічно враховувати усі аспекти та рівні формування якісної освітньої послуги та підходити до вирішення питання комплексно. В статье рассмотрены проблемы повышения качества образования и формирование объективных подходов к оценке ее уровня. Эффективная система оценки качества образования должна всесторонне учитывать все аспекты и уровни формирования качественной образовательной услуги и подходить к решению вопроса комплексно. The article considers the problems of improving the quality of education and the formation of objective approaches to assessing its level. An effective system for assessing the quality of education must fully take into account all aspects and levels of formation of quality educational services and approach the issue comprehensively.
Опис
Ключові слова
дистанційна форма навчання, оцінювання якості освіти, система оцінювання, дистанционная форма обучения, оценивание качества образования, система оценивания, distance learning, assessing the quality of education, evaluation system
Цитування
Сідельнікова В. К. Проблеми оцінювання якості знань здобувачів в умовах дистанційної форми навчання / В. К. Сідельнікова, В. Ю. Онісіфорова // Вища освіта за новими стандартами : виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали наук.-метод. Інтернет-конф., Харків, 25 бер. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т [та ін.] ; [за ред. В. О. Богомолова]. – Харків, 2021 – С. 54–55.