Академічна доброчесність як інструмент підвищення престижу вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці; Духовна Академія Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві
Анотація
Есе присвячене фактичному стану і факторам, що визначають академічну культуру навчально-пізнавальної діяльності студентів. та можливим шляхам підвищення її рівня в українських вишах. Эссе посвящено фактическому состоянию и факторам, определяющим академическую культуру учебно-познавательной деятельности студентов. и возможным путям повышения ее уровня в украинских вузах. The essay is devoted to the actual situation and the factors that determine the academic culture of educational and cognitive activities of students. and possible by raising its level in Ukrainian universities.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, вища освіта, украінські виші, SAIUP, академическая доброчестность, высшее образование, украинские вузы, academic integrity, Higher Education, Ukrainian universities
Цитування
Зозуля К. В. Академічна доброчесність як інструмент підвищення престижу вищої освіти / К. В. Зозуля // Академічна доброчесність: виклики сучасності : зб. наук. есе учасників дистанц. етапу наук. стажування для освітян, Варшава, 11 – 23 берез. 2019 р. / Ін-т Міжнар. Акад. і Наук. Співпраці [та ін.]. – Варшава, 2019. – С. 84-87.