ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
У публікації досліджено проєктне навчання на уроках фізичної культури. Запропоновано розглядати проектне навчання у фізкультурній освітній галузі у трьох напрямках: фізична та рухова активність, розумова та організаційна діяльність та творча / конструкторська / інженерна діяльність. Зазначено, що проектна діяльність як метод навчання під час уроків фізичної культури має широкий потенціал. Підготовка варіантів проектів різної спрямованості та тривалості і експериментальна перевірка ефективності їх реалізації під час навчального процесу учнів закладів загальної середньої освіти на початковому, адаптаційному та базовому циклі навчання учнів, на сьогодні є актуальним напрямом наукових досліджень та методичних розробок для вчителів фізичної культури. The publication examines project-based learning in physical education classes. It is proposed to consider project training in the field of physical education in three directions: physical and motor activity, mental and organizational activity, and creative / design / engineering activity. It is noted that project activity as a teaching method during physical education lessons has a wide potential. The preparation of project options of various orientations and durations and the experimental verification of the effectiveness of their implementation during the educational process of students of general secondary education institutions at the initial, adaptation and basic cycle of student training is currently a relevant direction of scientific research and methodical development for physical education teachers.
Опис
Ключові слова
фізична культура, фізичне виховання, проектна діяльність, методи навчання, освітній процес, physical culture, physical education, project activity, teaching methods, educational process
Цитування
Несен О. О. Проєктне навчання на уроках фізичної культури / О. О. Несен, О. Л. Ліхачов // Фізичне виховання, безпека життєдіяльності і сучасні технології виробництва : зб. наук. пр. І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 берез. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 108–112.