Перспективне управління соціальними системами й методи його реалізації (на матеріалі системи освіти)

dc.contributor.authorПрокопенко, А. І.
dc.date.accessioned2019-08-02T07:18:27Z
dc.date.available2019-08-02T07:18:27Z
dc.date.issued2002-08-26
dc.description.abstractУ статті розглянута загальна постановка задачі управління, яка включає такі основні етапи: збір інформації й оцінка ситуації, обґрунтування критеріїв оптимальності й обмежень, прийняття рішення про найбільш доцільні дії, виконання рішення, контроль, корекція отриманих результатів. У процесі прийняття рішення основним виступає вибір методу управління. Найбільше розповсюдження у соціальному управлінні отримав метод планування. В статье рассмотрена общая постановка задачи управления, которая включает следующие основные этапы: сбор информации и оценка ситуации, обоснование критериев оптимальности и ограничений, принятие решения о наиболее целесообразных действий, исполнения решения, контроль, коррекция полученных результатов. В процессе принятия решения основным выступает выбор метода управления. Наибольшее распространение в социальном управлении получил метод планирования. The article describes the general formulation of the control problem, which includes the following main stages: collecting information and assessing the situation, justifying the criteria of optimality and constraints, deciding on the most appropriate actions, executing a decision, monitoring, correcting the results. In the decision-making process, the main choice is the management method. The most common in social management received planning method.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПрокопенко А. І. Перспективне управління соціальними системами й методи його реалізації (на матеріалі системи освіти) / А. І. Прокопенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. – Харків : ХДПУ, 2002. – Вип. 18. – С. 5–16.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2450
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вид. «ОВС» ТОВ, друк. ДП «Дизайн-проект»uk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectвихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрограмиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальний розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectвоспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрограммыuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальное развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontroluk_UA.UTF-8
dc.subjecttraininguk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprogramsuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial developmentuk_UA.UTF-8
dc.titleПерспективне управління соціальними системами й методи його реалізації (на матеріалі системи освіти)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПерспективное управление социальными системами и методы его реализации (на материале системы образования)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePerspective management of social systems and methods of its implementation (on the material of the educational system)uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Прокопенко А. І. Перспективне управління соціальними системами .pdf
Розмір:
518.45 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: