РОЛЬОВА ГРА НА УРОКАХ ІСТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «ПОЧАТОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано досвід використання методики рольової гри на прикладі уроку з всесвітньої історії у 11 класі на тему «Початок Другої світової війни». В работе проанализирован опыт использования методики ролевой игры на примере урока по всемирной истории в 11 классе на тему «Начало Второй мировой войны». This paper analyzes the experience of using the technique of role-playing games for example, a lesson on world history in the 11th grade on the topic "the Beginning of the Second world war."
Опис
Ключові слова
урок історії, рольова гра, Друга світова війна, студентські роботи, урок истории, ролевая игра, Вторая мировая война, студенческие работы, history lesson, roleplay, Second world war, student work
Цитування
Путрик О. А. Рольова гра на уроках історії (на прикладі теми «Початок Другої світової війни») / О. А. Путрик // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 218–221.