Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до соціально-педагогічної діяльності з розвитку соціальної відповідальності дітей у мікросередовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянута підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до соціально-педагогічної діяльності з розвитку соціальної відповідальності дітей у мікросередовищі. Рассмотрена подготовка будущих работников социальной сферы к социально-педагогической деятельности по развитию социальной ответственности детей в микросреде.
Опис
Ключові слова
майбутні працівники, соціальна сфера, соціально-педагогічна діяльність, соціальна відповідальність, діти, мікросередовище, будущие работники, социальная сфера, социально-педагогическая деятельность, социальная ответственность, дети, микросреда, future workers, social sphere, socio-pedagogical activity, social responsibility, children, micro-environment
Цитування
Василенко О. М. Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до соціально-педагогічної діяльності з розвитку соціальної відповідальності дітей у мікросередовищі / О. М. Василенко // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 41–44.