Уроки музичного мистецтва в Швеції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті узагальнено досвід загальноосвітніх шкіл Швеції, де музичній освіті надають великого значеніе.Здійснено порівняльний аналіз освітніх програм по музиці 50-90-х років ХХ століття.В статье обобщен опыт средних школ Швеции, где музыкальному образованию придают большое значение. Проанализированы образовательные программы по музыке 50–90-х годов XX века. The article summarizes the experience of secondary schools in Sweden, where they attach great importance to music education. Educational programs on music of the 50–90s of the XX century are analyzed.
Опис
Ключові слова
музична освіта, урок музичного мистецтва, Швеція, студентські роботи, музыкальное образование, урок музыкального искусства, Швеция, студенческие работы, music education, music lesson, Sweden, student work
Цитування
Біла К. В. Уроки музичного мистецтва у Швеції / К. В. Біла, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 67–68.