ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Щоб відповідати сучасним вимогам педагог має прагнути стати майстром своєї справи, досягти вершин педагогічної майстерності. В статті розглядаються особливості та роль педагогічної практики як одного із напрямків формування професійної майстерності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах вищої школи. Чтобы соответствовать современным требованиям педагог должен стремиться стать мастером своего дела, достичь вершин педагогического мастерства. В статье рассматриваются особенности и роль педагогической практики как одного из направлений формирования профессионального мастерства будущих воспитателей дошкольных учебных заведений в условиях высшей школы. To meet he modern requirements, the kindergarten teacher should strive to become a master of his craft and to reach the heights of pedagogical skills. This article reviews the features and role of teaching practice as one of the ways to form professional skills of teachers of preschool educational institutions within higher educational establishments.
Опис
Ключові слова
педагог, вихователь дошкільнят, педагогічна майстерність, рівні педагогічної майстерності, педагогічна практика, воспитатель дошкольников, педагогическое мастерство, уровни педагогического мастерства, педагогическая практика, pedagogue, caregiver preschoolers, pedagogical skills, levels of pedagogical skills, pedagogical practice
Цитування
Хільченко Л. М. Педагогічна практика як засіб формування професійної майстерності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Л. М. Хільченко // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі : актуальні проблеми, досвід, інновації : ст. ІІ Всеукр наук.-практ. конф. (8-9 квіт. 2016 р. м. Харків, Україна,) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – Ч. 1 . – С. 151–156.