САМООСВІТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто сутність самоосвітньої діяльності класного керівника, її мету, завдання, джерела, принципи та форми. Визначено вплив самоосвіти на педагогічну культуру та продуктивність праці класного керівника. В статье рассмотрена сущность самообразовательной деятельности классного руководителя, ее цели, задачи, источники, принципы и формы. Определено влияние самообразования на педагогическую культуру и производительность труда классного руководителя. The article considers the essence of self-educational activity of the class teacher, its purpose, tasks, sources, principles and forms. The influence of self-education on pedagogical culture and labor productivity of the class teacher is determined.
Опис
Ключові слова
класний керівник, заклад освіти, самоосвітня діяльність, педагогічна культура, классный руководитель, учебное заведение, самообразовательная деятельность, педагогическая культура, class teacher, educational institution, self-educational activity, pedagogical culture
Цитування
Манерко І. О. Самоосвіта класного керівника як фактор підвищення його педагогічної культури / І. О. Манерко // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 181–186.