Конструювання ідентичності в художньому дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито зміст поняття ідентичності. Ідентичність – це комплексне поняття, основною характеристикою якого є діалектична єдність внутрішніх та зовнішніх факторів її формування. Ключову роль як у формуванні, так і у вираженні ідентичності відіграє мова. В статье раскрыто содержание понятия идентичности. Идентичность – это комплексное понятие, основной характеристикой которого является диалектическое единство внутренних и внешних факторов ее формирования. Ключевую роль как в формировании, так и в выражении идентичности играет речь. The article reveals the meaning of the concept of identity. Identity is a complex concept, the main characteristic of which is the dialectical unity of internal and external factors of its formation. Language plays a key role in both the formation and expression of identity.
Опис
Ключові слова
художній дискурс, ідентичність, магістерські роботи, художественный дискурс, идентичность, магистерские работы, artistic discourse, identity, master's works
Цитування
Пензіна П. Конструювання ідентичності в художньому дискурсі / П. Пензіна // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 65.