Досвід впровадження дистанційного навчання при вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У представленій роботі йдеться про досвід впровадження дистанційного навчання при вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти. В представленной работе говорится об опыте внедрения дистанционного обучения при изучении иностранного языка в учреждениях высшего образования. The present paper deals with the experience of implementing the distance learning in the study of a foreign language in higher education institutions.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, методика вивчення іноземних мов, англійська мова, Moodle, система управління навчанням, дистанционное обучение, методика изучения иностранных языков, английский язык, Moodle, система управления обучением, Distance Learning, methods of learning foreign languages, English, Moodle, learning management system
Цитування
Гуліч О. О. Досвід впровадження дистанційного навчання прививченні іноземної мови у закладах вищої освіти / О. О. Гуліч // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : НЮУ, 2021. – С. 254–258.