Проблеми співвіднесення термінів і терміноназв у сучасній лінгвістиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у данній статті було визначено проблеми співвіднесення термінів і терміноназв у сучасній лінгвістиці. Автором в данной статье были определены проблемы соотнесения терминов и терминоназваний в современной лингвистике. The author in this article identified the problems of correlating terms and term names in modern linguistics.
Опис
Ключові слова
співвіднесення термінів, терміноназви, сучасна лінгвістика, термінологічна лексика, терміни, соотнесения терминов, терминоназвания, современная лингвистика, терминологическая лексика, термины, correlations of terms, term names, modern linguistics, terminological vocabulary, terms, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Запара А. А. Проблеми співвіднесення термінів і терміноназв у сучасній лінгвістиці / А. А. Запара // Філологія ХХІ століття : зб. наук. праць студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 20–22.