Реалізація комунікативних стратегій у дискурсі інтернет коментарів в онлайн журналі MARTHA STEWART

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджується реалізація комунікативних стратегій і тактик у дискурсі Інтернет коментарів у журналі для жінок MARTHA STEWARD. Також проаналізовано визначення таких понять, як «комунікативна стратегія» та «комунікативна тактика». The article examines the realization of communicative strategies and tactics in the discourse of Internet comments in MARTHA STEWARD magazine. Definitions of such concepts as "communicative strategy" and "communicative tactics" are also analyzed.
Опис
Ключові слова
комунікативна стратегія, комунікативно-дискурсивний підхід, дискурс, Інтернет коментар, communicative strategy, communicative-discursive approach, discourse, Internet commentary
Цитування
Олексієнко М. Реалізація комунікативних стратегій у дискурсі інтернет коментарів в онлайн журналі MARTHA STEWART // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 217–221.