ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА – СВІТ ПРАЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Розглянуто роль і особливості трудового навчання у вальдорфській школі та значущість уроків праці протягом 12-річного навчання. З’ясовано важливість уроків праці у формуванні гармонійно розвиненої особистості, розвитку інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфер. The role and features of labor training in the Waldorf school and the importance of labor lessons during 12-year training are considered. The importance of labor lessons in the formation of a harmoniously developed personality, the development of intellectual, emotional and volitional spheres is clarified.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, трудове навчання, розвиток особистості, Waldorf school, labor training, personality development
Цитування
Бужин О. В. Вальдорфська школа – світ праці / О. В. Бужин // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 398–400.