Проблема культурної ідентичності крізь призму історичної спадщини Німеччини

dc.contributor.authorПивовар, Ю. О.
dc.contributor.authorДворнікова, О.
dc.date.accessioned2021-01-13T15:48:23Z
dc.date.available2021-01-13T15:48:23Z
dc.date.issued2019-05-17
dc.description.abstractУ статті звернено увагу на політику сучасної Німеччини щодо проблеми культурної ідентичності – так званої «політики пам’яті». Розглянуто питання актуального стану національної ідентичності в німецькомовному просторі й динаміку його розвитку на тлі переосмислення історичної спадщини народу, зокрема її вплив на виховання національно свідомої молоді. В статье обращается внимание на политику современной Германии в отношении к проблеме культурной идентичности – так называемой «политики памяти». Рассматриваются вопросы актуального состояния национальной идентичности немецкоязычного пространства и динамика его развития на фоне переосмысления исторического наследия народа, а именно ее влияние на воспитание национально сознательной молодёжи. The article focuses on the policy of contemporary Germany regarding the issue of cultural identity – the so-called “memory policy”. The questions of the actual state of national identity in the German-speaking space and the dynamics of its development on the background of rethinking the historical heritage of the people, in particular its influence on the education of nationally conscious youth, are considered.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПивовар Ю. О. Проблема культурної ідентичності крізь призму історичної спадщини Німеччини / Ю. О. Пивовар, О. Дворнікова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Культурологія. Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XІІ Міжнар. наук. конф., Острог, 17–18 трав. 2019 р. / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) та ін.]. – Острог : НаУОА, 2019. – Вип. 20. – С. 113–117.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3977
dc.publisherВидавництво Національного університету «Острозька академія»uk_UA.UTF-8
dc.subjectкультурна ідентичністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціональна ідентичністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectісторична спадщинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультурная идентичностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectнациональная идентичностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectисторическое наследиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectвоспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectcultural identityuk_UA.UTF-8
dc.subjectnational identityuk_UA.UTF-8
dc.subjecthistorical heritageuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.titleПроблема культурної ідентичності крізь призму історичної спадщини Німеччиниuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПроблема культурной идентичности в интерпретации исторического наследия Германииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe problem of cultural identity through the prism of the historical legacy of Germanyuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Пивовар Ю. О, Дворнікова О. В. Проблема культурної ідентичності.pdf
Розмір:
339.42 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: