АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проведено аналіз діагностики і організації адекватної ранньої допомоги і корекції або педагогічного супроводу дітей раннього віку з мовленевими порушеннями. В статье проведен анализ диагностики и организации адекватной ранней помощи и коррекции или педагогического сопровождения детей раннего возраста с речевыми нарушениями. The article analyzes the diagnosis and organization of adequate early assistance and correction or pedagogical support of young children with speech disorders.
Опис
Ключові слова
мовленеві порушення, діти дошкільного віку, діагностика мовленевого розвитку, магістерські роботи, нарушения речи, дети дошкольного возраста, диагностика речевого развития, магистерские работы, speech disorders, preschool children, diagnosis of speech development, master's work
Цитування
Азаренкова Н. І. Актуальні проблеми діагностики мовленнєвого розвитку дітей раннього віку / Н. І. Азаренкова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 7–13.