Особливості викладання фізичного виховання майбутнім педагогам-філологам

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У данній статті автор розкриває особливості викладання фізичного виховання майбутнім педагогам-філологам, яке спрямоване на набуття майбутніми педагогами-філологами професійно-прикладних навичок фізкультурної роботи. В данной статье автор раскрывает особенности преподавания физического воспитания будущим педагогам-филологам, которое направлено на приобретение будущими педагогами-филологами профессионально-прикладных навыков физкультурной работы. In this article, the author reveals the peculiarities of teaching physical education to future teachers-philologists, which is aimed at the acquisition by future teachers-philologists of professional and applied skills in physical education.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, студенти-філологи, майбутні педагоги, фехтування, самостійна робота, физическое воспитание, студенты-филологи, будущие педагоги, фехтование, самостоятельная работа, physical education, philology students, future teachers, fencing, independent work
Цитування
Особливості викладання фізичного виховання майбутнім педагогам-філологам / І. В. Кривенцова та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка ; [голов. ред. М. О. Носко] – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – Вип. 147, т. 2. – С. 68–71.