ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано напрями формування комунікативної компетентності у здобувачів другого (магістерського) рівня педагогічних закладів вищої освіти. Зазначено, що шляхи формування комунікативної компетентності здобувачів магістерського рівня мають спиратися на інтерактивні форми роботи. The publication analyses the directions of formation of communicative competence in the second (master's) level students of pedagogical higher education institutions. It is noted that the ways of forming the communicative competence of master's level students should be based on interactive forms of work.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, заклади вищої освіти, підготовка фахівців, communicative competence, higher education institutions, training of specialists
Цитування
Нечитайло Т. С. Шляхи формування комунікативної компетентності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Т. С. Нечитайло, Л. Д. Зеленська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 879–880.