Жуки-чорнотілки (Cоleoptera, Tenebrionidae) урбоценозів м. Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було проаналізовано жуків-чорнотілки (Cоleoptera, Tenebrionidae) як урбоценозів м. Харкова. В данной статье автором были проанализированы жуков-чернотелки (Cоleoptera, Tenebrionidae) как урбоценозов г. Харьков. In this article, the author analyzed black beetles (Coleoptera, Tenebrionidae) as an urban urocenosis of Kharkov.
Опис
Ключові слова
Coleoptera, Tenebrionidae, видовий склад, номер, екологічні групи, міські ценози, жуки-чорнотілки, Харків, Україна, видовой состав, экологические группы, городские ценозы, жуки-чернотелки, Харьков, Украина, species composition, number, ecological groups, urban cenoses, Darkling beetles, Kharkiv, Ukraine
Цитування
Комаромі Н. А. Жуки-чорнотілки (Cоleoptera, Tenebrionidae) урбоценозів м. Харкова / Н. А. Комаромі // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 104–106.