Проблема розуміння поняття «народ» у взаємоз'вязку з демократією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджуються теоретичні та історичні аспекти розуміння поняття «народ» у взаємозв’язку з його правом на владу в державі. Пропонується обґрунтування конституційно-правового змісту категорії «демократія» як гарантії суверенітету народу за умов, викликаних глобалізацією: тенденцій десуверенізації народів і олігархізації, бюрократизації влади. Зокрема, подаються формулювання на зміну положення преамбули Конституції України про «Український народ». Исследуются теоретические и исторические аспекты понимания понятия «народ» во взаимосвязи с его правом на власть в государстве. Предлагается обоснование конституционно-правового содержания категории «демократия» как гарантии суверенитета народа в условиях, вызванных глобализацией: тенденций десуверенизации народов и олигархизации, бюрократизации власти. В частности, формулируются предложения по изменению положения преамбулы Конституции Украины об «Украинском народе». The purpose of the study is to analyze the semantic diversity of the concept of «people» in relationship with the right of people to state power. The logic of the concept reveals in the theoretical and historical aspects. The regularity of the emergence and development of democracy with the formation of a homogeneous historical community of people as itssubject-Creator; the uniqueness of the types of democracy, depending on the characteristics of each people; the need to protect the rights of each people to the uniqueness of the exercise of power in the state from globalization trends in the decomposition of homogeneous peoples through mass immigration and the transformation of democracy of consolidated majority into «mosaic democracy» of multicultural parallel societies under the steerage of transnational elite and the bureaucracy is argued. The proposals to change the provisions of the Constitution of Ukraine about «the Ukrainian people» are formulated.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, народи, демос, етнос, політичні нації, народовладдя, государственно-правовые дисциплины, международное право, народы, демос, этнос, политические нации, народовластие, state-legal disciplines, international law, peoples, demos, ethnos, political nations, democracy
Цитування
Горбань В. І. Проблема розуміння поняття «народ» у взаємоз'вязку з демократією / В. І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 25. – С. 66–84.