Идеологические метания Константина Осипова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статья посвящена жизнеописанию Константина Павловича Осипова, поднявшего антибольшевистский мятеж в Ташкенте в январе 1919 года. Стаття присвячена життєпису Костянтина Павловича Осипова, який підняв антибільшовицький заколот у Ташкенті у січні 1919 року. The article is devoted to the biography of Konstantin Pavlovich Osipov, who raised the anti-Bolshevik revolt in Tashkent in January 1919.
Опис
Ключові слова
Осипов К. П., антибольшевистский мятеж в Ташкенте, антибільшовицький заколот у Ташкенті, anti-Bolshevik rebellion in Tashkent
Цитування
Иофе В. Г. Идеологические метания Константина Осипова / В. Г. Иофе, Е. В. Дьякова // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 110–124.