ТИПОЛОГІЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З ПРОГРАМУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто підготовку школярів до участі в олімпіадах та інтелектуальних змаганнях з інформатики. Одним із важливих етапів при розв’язанні олімпіадної задачі з програмування є визначення її типу, що дозволяє полегшити визначення та розробку необхідного алгоритму. Визначені типи задач та їх тематика можуть бути покладені в основу проектування навчального середовища для підготовки школярів до розв’язання олімпіадних задач з програмування. В статье рассмотрена подготовка школьников к участию в олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях по информатике. Одним из важных этапов при решении олимпиадной задачи по программированию является определение ее типа, что позволяет облегчить определение и разработку необходимого алгоритма. Определены типы задач и их тематика, которые могут быть положены в основу проектирования учебной среды для подготовки школьников к решению олимпиадных задач по программированию. The article deals with the preparation of school students to participate in Olympiads and intellectual competitions in computer science. One of the important steps in solving programming olympiad problems is to identify its type, which facilitates the identification and development of the necessary algorithm. The types of problems and their topics, which can be used as a basis for designing the learning environment for training students to solve programming olympiads, are defined.
Опис
Ключові слова
типологія, олімпіадні задачі, програмування, магістерські роботи, типология, олимпиадные задачи, программирования, магистерские работы, typology, Olympic tasks, programming, master's work
Цитування
Л. Е. Гризун Типологія олімпіадних задач з програмування / Л. Е. Гризун, А. О. Овчарова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 67–68.