ВИМІРЮВАННЯ ВІДРІЗКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто провідні положення вимірювання відрізків в геометрії та житті. Подано підходи до визначення суті поняття «вимірювання відрізків». Схарактеризовано поняття відрізка, вимірювання та наведено приклади одиниць вимірювання і їх застосування в повсякденному житті. In theses, the leading provisions of the measurement of segments in geometry and life are considered. Approaches to defining the essence of the concept of «measurement of segments» are presented. The concepts of segment and measurement are characterized and examples of measurement units and their application in everyday life are given.
Опис
Ключові слова
відрізок, вимірювання, одиниці вимірювання, segment, measurement, units of measurement
Цитування
Сіра І. Т. Вимірювання відрізків / І. Т. Сіра, Ф. С. Сидоренко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 93–94.