Писемне мовлення і графічна комунікація: прагматичні лінії перетину

dc.contributor.authorАленіна, Т. О.
dc.date.accessioned2021-03-11T13:26:46Z
dc.date.available2021-03-11T13:26:46Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractПроблема вивчення специфіки функціювання одиниць графеміки належить до таких, що потребують міждисциплінарного підходу. Положення про мотивованість мовних знаків системою екстра-та інтралінгвальних чинників, поступ, розвиток та можливість трансформації одиниць мовної системи, взаємозв'язок між усною й писемною формами мовлення, зокрема змістом і формою його вираження, належать до методологічних постулатів мовознавства, що не є новими, однак потребують розвитку з урахуванням нових дослідницьких парадигм. Проблема изучения специфики функционирования единиц графемики относится к требующих междисциплинарного подхода. Положение о мотивированности языковых знаков системой высшего и интралингвальних факторов, продвижение, развитие и возможность трансформации единиц языковой системы, взаимосвязь между устной и письменной формами речи, в частности содержанию и форме его выражения, относящиеся к методологическим постулатов языкознания, не являются новыми, однако нуждаются в развитии с учетом новых исследовательских парадигм. The problem of studying the specifics of the functioning of grapheme units is one that requires an interdisciplinary approach. The position on the motivation of language signs by a system of higher and intralingual factors, the promotion, development and possibility of transformation of units of the language system, the relationship between oral and written forms of speech, in particular the content and form of its expression, are not new, but need development taking into account new research paradigms.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationАленіна Т. О. Писемне мовлення і графічна комунікація: прагматичні лінії перетину / Т. О. Аленіна // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 6–7.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4242
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectписемне мовленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectграфічна комунікаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрагматичні лінії перетинуuk_UA.UTF-8
dc.subjectграфемікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмовні знакиuk_UA.UTF-8
dc.subjectписьменная речьuk_UA.UTF-8
dc.subjectграфическая коммуникацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрагматические линии пересеченияuk_UA.UTF-8
dc.subjectграфемикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectязыковые знакиuk_UA.UTF-8
dc.subjectwritten speechuk_UA.UTF-8
dc.subjectgraphic communicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpragmatic lines of intersectionuk_UA.UTF-8
dc.subjectgraphemeuk_UA.UTF-8
dc.subjectlanguage signsuk_UA.UTF-8
dc.titleПисемне мовлення і графічна комунікація: прагматичні лінії перетинуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПисьменная речь и графическая коммуникация: прагматичные линии пересеченияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeWritten speech and graphic communication: pragmatic lines of intersectionuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Аленіна Т. О. .pdf
Розмір:
646.07 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: