Глобальні тенденції формування орнітофауни полігонів твердих побутових відходів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано фактори, що приваблюють птахів до сміттєзвалищ навколо с світу, що призводить до змін в екології видів і перенесенні забруднюючих речовин. Визначено, що видовий склад залежить від фізико-географічних умов навколишнього середовища та соціально-економічної структури. Проблема потребує вирішення, щоб запобігти подальшому розвитку та впливу на біорізноманіття. Це рішення вимагає свідомого використання та мінімізації відходів виробництва, а також це правильна утилізація без доступу до тваринного світу. The article analyzes the factors that attract birds to waste dumps around the world, which leads to changes in species ecology and pollutant transfer. It is determined that species composition depends on the physical and geographical conditions of the environment and socio-economic structure. The problem needs to be addressed to prevent further development and impact on biodiversity. The solution requires conscious use and minimization of waste production, as well as it`s correct disposal without access to the animal world.
Опис
Ключові слова
біорізноманіття, птахи, полігони та звалища, biodiversity, birdlife, landfills and waste dumps
Цитування
Дементєєва Я. Ю. Глобальні тенденції формування орнітофауни полігонів твердих побутових відходів / Я. Ю. Дементєєва // Орнітологічні дослідження в Україні: минуле, сучасність і перспективи = Ornithological research in Ukraine: past, present and prospects : матеріали Всеукр. орнітол. конф., Харків, 20–22 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. О. Андрющенко та ін.]. – Харків, 2024. – С. 47–50.