МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ АНІМАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації наведено методи навчання в формуванні підприємницької компетентності майбутніх дизайнерів анімації: методи проєкного навчання, практика анімаційного короткометражного фільму, написання дипломів, дизайн стоп-моушн анімації, дипломна практика, практичні курси. Вони розвивають уміння командної роботи. Ефективними є методи навчання – проєкт, практичні вправи, змагання, робота в командах, метод постановки віртуальних цілей. The publication presents teaching methods for developing the entrepreneurial competence of future animation designers: project-based learning methods, animated short film practice, writing diplomas, stop-motion animation design, diploma practice, practical courses. They develop teamwork skills. Effective teaching methods include projects, practical exercises, competitions, teamwork, and the method of setting virtual goals.
Опис
Ключові слова
методи навчання, формування підприємницької компетентності, майбутні дизайнери, анімація, teaching methods, formation of entrepreneurial competence, future designers, animation
Цитування
Цуй Кеке. Методи навчання майбутніх дизайнерів анімації / Цуй Кеке // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1019–1021.