Шляхи формування політичної еліти за доби визвольних змагань 1917–1921 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено шляхі формування політичної еліти у період української революції 1917-1921 років. Аналіз діяльності української політичної еліти доби визвольних змагань досить красномовно демонструє, що криза відносин між різними її течіями та угрупованнями обернулася кризою всієї політичної системи країни і втратою незалежності України. The article examines the ways of the formation of the political elite during the Ukrainian revolution of 1917-1921. The analysis of the activities of the Ukrainian political elite during the era of the liberation struggle eloquently demonstrates that the crisis of relations between its various currents and groups turned into a crisis of the entire political system of the country and the loss of Ukraine's independence.
Опис
Ключові слова
політична еліта, українська революція 1917-1921 рр., магістерські роботи, political elite, Ukrainian revolution of 1917-1921, master's theses
Цитування
Целуйко А. О. Шляхи формування політичної еліти за доби визвольних змагань 1917–1921 років / А. О. Целуйко // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 261–267.