ЦЕНТРАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА МАПІ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ КИТАЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Виконано короткий огляд освітньої діяльності, наукових і творчих здобутків одного з найавторитетніших закладів мистецької освіти Китайської Народної Республіки – Центральної академії образотворчого мистецтва (Central Academy of Fine Arts – CAFA). Зроблено висновок про доцільність вивчення й творчого використання досвіду підготовки мистецьких кадрів у CAFA, ознайомлення з творчими і науковими здобутками художників, дизайнерів, архітекторів, педагогів Центральної академії образотворчого мистецтва. A brief review of the educational activities, scientific, and creative achievements of one of the most prestigious institutions of art education in the People's Republic of China – the Central Academy of Fine Arts (CAFA) – has been conducted. A conclusion has been made regarding the advisability of studying and creatively utilizing the experience of art personnel training at CAFA, as well as familiarizing oneself with the creative and scientific accomplishments of artists, designers, architects, and educators from the Central Academy of Fine Arts.
Опис
Ключові слова
Центральна академія образотворчого мистецтва, підготовка, мистецькі кадри, освітня діяльність, образотворче мистецтво, Китайська Народна Республіка, Central Academy of Fine Arts, training, art personnel, educational activities, fine arts, People's Republic of China
Цитування
Лі Ябінь. Центральна академія образотворчого мистецтва на мапі закладів мистецької освіти Китаю / Лі Ябінь, К. Юр’єва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 429–434.