Питання організації виробничої педагогічної практики майбутніх учителів та оцінювання її результатів

dc.contributor.authorКалашнікова, Л. М.
dc.date.accessioned2018-10-17T11:24:41Z
dc.date.available2018-10-17T11:24:41Z
dc.date.issued2017-04-11
dc.description.abstractУ тезах розглядаються вимоги до практичної складової педагогічної підготовки майбутнього вчителя; схарактеризовано важливість педагогічної практики в системі професійної підготовки фахівців педагогічної галузі, відзначається специфіка педагогічної діяльності майбутніх вчителів у виробничий практиці, розкриваються критерії і показники оцінювання результатів педагогічної практики студентів -практикантів, рівні розвитку практичних умінь майбутніх учителів. В тезисах рассматриваются требования к практической составляющей педагогической подготовки будущего учителя; охарактеризован важность педагогической практики в системе профессиональной подготовки специалистов педагогического области, отмечается специфика педагогической деятельности будущих учителей в производственный практике, раскрываются критерии и показатели оценки результатов педагогической практики студентов-практикантов, уровне развития практических умений будущих учителей. The thesis examines the requirements for the practical component of the teacher's training of the future teacher; characterizes the importance of pedagogical practice in the system of vocational training of specialists in the pedagogical area, notes the specifics of pedagogical activity of future teachers in production practice, reveals the criteria and indicators for evaluating the results of pedagogical practice of students-practitioners, the level of development of practical skills of future teachers.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКалашнікова Л. М. Питання організації виробничої педагогічної практики майбутніх учителів та оцінювання її результатів / Л. М. Калашнікова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 120–124.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1742
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издатuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вчителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактичні умінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectдосягнення студентівuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідсумкова оцінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие учителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическая практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактические уменияuk_UA.UTF-8
dc.subjectдостижения студентовuk_UA.UTF-8
dc.subjectитоговая оценкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraininguk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical practiceuk_UA.UTF-8
dc.subjectpractical skillsuk_UA.UTF-8
dc.subjectachievements of studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectfinal evaluationuk_UA.UTF-8
dc.titleПитання організації виробничої педагогічної практики майбутніх учителів та оцінювання її результатівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВопросы организации производственной педагогической практики будущих учителей и оценки ее результатовuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeIssues of organizing the production pedagogical practice of future teachers and evaluating its resultsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Калашнікова Л. М. .pdf
Розмір:
1.47 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: