ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Подільність чисел розглядається в тезах як один із найважливіших розділів арифметики і, зокрема, всієї теорії чисел. Ознайомились з історією походження поняття подільності та основних понять теорії чисел. Було проведено аналіз методичної літератури, а також аналіз підручників та шкільної програми з математики 5-6 класів. The divisibility of numbers is considered in theses as one of the most important sections of arithmetic and, in particular, of the entire theory of numbers. We got acquainted with the history of the origin of the concept of divisibility and the basic concepts of number theory. An analysis of methodical literature was carried out, as well as an analysis of textbooks and the school curriculum for mathematics in grades 5-6.
Опис
Ключові слова
подільність, числа, множення, ділення, ознака, теорія, шкільний курс, математика, divisibility, numbers, multiplication, division, sign, theory, school course, mathematics
Цитування
Чібісов О. Д. Подільність чисел і її застосування в шкільному курсі математики / О. Д. Чібісов, А. Д. Антонова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 50–52.