СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРАКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Исследована современная система высшего образования в Ираке и его модернизация как ключ к изменению развития общества. Досліджено сучасну систему вищої освіти в Іраку та її модернізацію як ключ до зміни розвитку суспільства. The modern system of higher education in Iraq and its modernization as a key to changing the development of society have been studied.
Опис
Ключові слова
система образования, модернизация, информационное общество, образовательная программа, технический институт, университет, система освіти, модернізація, інформаційне суспільство, освітня програма, технічний інститут, університет, education system, modernization, information society, educational program, technical institute, university
Цитування
Абдулкадер Ардалан Латиф. Современная система высшего образования в Ираке: проблемы и перспективы / Ардалан Латиф Абдулкадер, Л. Н. Ямпольская // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали IІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 6 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська, І. А. Скразловська та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 73‒75.