Образи котів у творчості дитячих письменників ХХ-ХХІ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено образи котів у творчості дитячих письменників ХХ-ХХІ століть, які є складними та багатогранними символами, що втілюють у собі не лише зовнішню привабливість, але й глибші психологічні та філософські концепції. Зазначено, що образи котів у дитячій літературі відіграють важливу роль у формуванні світогляду та моральних цінностей дітей. Кіт у сучасних дитячих творах може мати різноманітні характеристики та якості, що відображаються через діалоги та взаємодію з іншими персонажами. Коти можуть бути вірними друзями, шукачами пригод, мудрими компаньйонами або навіть супергероями. Він інтригує читачів будь-якого віку, збагачуючи їхні уявлення про світ і надихаючи на нові відкриття та пригоди. The article examines the images of cats in the work of children's writers of the 20th-21st centuries, which are complex and multifaceted symbols that embody not only external attractiveness, but also deeper psychological and philosophical concepts. It is noted that the images of cats in children's literature play an important role in shaping children's outlook and moral values. A cat in modern children's works can have a variety of characteristics and qualities that are displayed through dialogue and interactions with other characters. Cats can be loyal friends, adventurers, wise companions, or even superheroes. It intrigues readers of all ages, enriching their understanding of the world and inspiring new discoveries and adventures.
Опис
Ключові слова
дитяча література, образи котів, літературне читання, студентські роботи, children's literature, images of cats, literary reading, student works
Цитування
Левченко А. Образи котів у творчості дитячих письменників ХХ-ХХІ століття / А. Левченко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 54–56.