РОЗВИТОК ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФОП Андреев К. В.
Анотація
Стаття присвячена визначенню стратегічних чинників формування конкурентоспроможного ринку праці – забезпечити підвищення якості освіти та професійно-технічної підготовки кваліфікованих кадрів, що призвані відповідати вимогам розширенню використання інформаційно-комунікаційних ресурсів та становленню інноваційної моделі економічного розвитку. Статья посвящена определению стратегических факторов формирования конкурентоспособному ринку труда – обеспечить повышение качество образования и профессионально-технической подготовки квалифицированных кадров, что соответствует условиям расширения использования информационно-коммуникационных ресурсов та становлению инновационной модели экономического развития. The article is devoted to definition of strategic factors in the formation of a competitive labor market - to ensure the quality of education and vocational training qualified personnel, recruits meet the requirements of expanding information and communication resources and the establishment of an innovative model of economic development.
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність ринку праці, освіта, професійно-технічна підготовка, конкурентоспособность рынка труда, образование, профессионально-техническая подготовка, competitiveness of the labor market, education, vocational and technical training
Цитування
Шиловцева Н. В. Розвиток освіти та професійної підготовки як умова підвищення конкурентоспроможності національного ринку праці / Н. В. Шиловцева // Економіка : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 16. – С. 104–109.