Оцінка маркетингової діяльності організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі висвітлено теоретичні питання маркетингової діяльності організації та її оцінювання, зокрема, здійснено сутнісну характеристику маркетингу як виду управлінської діяльності та визначено його особливості в освітніх організаціях. У практичному розділі роботи здійснено маркетинговий аналіз діяльності організації з використанням різних видів. На діагностичній основі складено комплексно-цільову програму з удосконалення маркетингового управління організацією. The paper reflects the theoretical issues of the marketing activities of the organization and its evaluation, in particular, the characteristics of marketing as a type of management activity are carried out and its features in educational organizations are determined. In the practical section of the work, a marketing analysis of the organization's activities was carried out using different types. On a diagnostic basis, a comprehensive target program has been compiled to improve the organization's marketing management.
Опис
Ключові слова
маркетинг, маркетингова діяльність, організація, оцінювання, керівник, маркетинговий аналіз, marketing, marketing activity, organization, evaluation, manager, marketing analysis
Цитування
Подолянко І. В. Оцінка маркетингової діяльності організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / І. В. Подолянко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 61 с. + дод.
Колекції