Онлайн педагогічний інструментарій для навчання школярів програмування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто програмування, в якому використовуються ігрові інструменти. Визначено переваги таких засобів: емоційність подання матеріалу (наявність заохочувальних елементів, яскравий дизайн, комфортний інтерфейс), наявність ігрового забарвлення при розв‘язанні навчальних завдань, подання необхідного матеріалу для виконання вправ невеликими порціями, наявність доброзичливих персонажів, що супроводжують діяльність школяра, надають вчасну допомогу при виникненні утруднень. The article discusses programming, which uses game tools. The advantages of such tools are determined: emotionality of presentation material (the presence of incentive elements, bright design, comfortable interface), the presence of game coloring in solving educational problems, presentation of the necessary material for exercises in small portions, the presence of friendly characters accompanying the student's activities, provide timely assistance in case of difficulties.
Опис
Ключові слова
онлайн навчання, програмування, online learning, programming
Цитування
Левченко А. Онлайн педагогічний інструментарій для навчання школярів програмування / А. Левченко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 139–140.