ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено розвиток малого бізнесу в Україні. Окреслено кроки для покращення стану справ у малому бізнесі, а відповідно і в економіці України. The author researched the development of small business in Ukraine. The steps to improve the state of affairs in small business and, accordingly, in the economy of Ukraine are outlined.
Опис
Ключові слова
економіка України, малий бізнес, студентські роботи, economy of Ukraine, small business, student work
Цитування
Губарєва Т. С. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні / Т. С. Губарєва // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 89–90.