Виразний потенціал нестандартних форм компаратива: ступенювання іменників у мові поезії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У роботі розглядається виразний потенціал нестандартних форм компаратива: ступенювання іменників у мові поезії. The paper explores the expressive potential of non-standard comparative forms: degrees of comparison of nouns in the language of poetry.
Опис
Ключові слова
ступені порівняння, ступенювання, компаратив, іменник, нестандартні форми, оказіоналізми, поетичний текст, поетичні смисли, мова поезії, Degrees of Comparison, Comparison, Comparative, Noun, Non-Standard Forms, Occasionalisms, Poetic Text, Poetic Meanings, Language of Poetry
Цитування
Четверик В. К. Виразний потенціал нестандартних форм компаратива: ступенювання іменників у мові поезії / В. К. Четверик // Національні наукові традиції в слов’янському світі : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 202–208.