TEACHING STAFF TRAINING IN THE AUSTRALIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article aims at presenting the system of teaching staff training in Australia’s system of higher education. In Australia, as in the rest of the world, the teaching staff is aging. In this context, the training of new staff alongside their continuous professional development is considered as the key to maintaining educational standards at the proper level. It was revealed that teacher training in Australia is a continuous system aimed at training all kinds of teaching staff. Initial teacher education is acquired at universities at the bachelor's level at the faculties of education, with a future opportunity to get the qualifications of a Master or Doctor of Education. Australian universities offer quality teacher training programs and a wide range of courses. A further selection of staff is carried out following national standards for the professional development of teachers: after obtaining a qualification, a novice teacher applies for accreditation to conduct the professional activity. The research results show that future teaching staff receives high-quality knowledge and skills for further professional activity regarding children, students in HEIs, disabled people, older persons, and people with special needs. The quality of future teachers is dependent on their initial training and further continued development. The novelty of the results presents stages of teacher staff training in Australia and highlighting that this is a multilevel and flexible system with high standards. Стаття має на меті презентувати систему підготовки педагогічних працівників у системі вищої освіти Австралії. Зважаючи на глобальне старіння, в Австралії, як у всьому світі, відбувається старіння педагогічного персоналу. Разом із цим, міжнародні інституції наголошують на нестачі вчителів як світовій проблемі. У цьому контексті, підготовка нових педагогічних працівників та їх постійний професійний розвиток вважається актуальними для підтримки освітніх стандартів країни. Було визначено, що підготовка педагогічних працівників в Австралії є безперервною системою, що спрямована на підготовку всіх видів педагогічних працівників. Початкова освіта вчителів здобувається в університетах (ступінь бакалавра) на факультетах освіти, із майбутньою перспективою отримання ступенів Магістра або Доктора Освіти. Австралійські університети пропонують якісні програми підготовки вчителів. Подальший розвиток відбувається згідно з національними стандартами професійного розвитку вчителів: після отримання кваліфікації, вчителі-початківці повинні отриматиакредитацію для здійснення професійної діяльності. Робиться висновок, що майбутні вчителі в Австралії отримують якісні знання та навички для подальшої роботи зі дітьми дошкільного віку, школярами, студентами, людьми з особливими потребами, людьми похилого віку. Педагогічна компетентність учителя є прямо залежною від якісної початкової освіти та подальшого професійного розвитку. Новизна отриманих результатів полягає у презентації етапів підготовки педагогічного персоналу в системі вищої освіти Австралії та висвітленні того, що це система з високими стандартами.
Опис
Ключові слова
Australian universities, higher education, teacher staff training, educational programs, австралійські університети, вища освіта, підготовка вчителів, освітні програми
Цитування
Doronina O. Teaching staff training in the Australian higher education system / O. Doronina, N. Kalashnyk // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Вип. 54. – С. 27–39.