ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНОЇ АНІМАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано використання спортивної анімації в підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Спортивна анімація – це досить нова назва освітньої діяльності майбутніх учителів фізичної культури. У сучасному суспільстві ігри та розваги, змагання та різні види рекреаційних послуг вважаються анімацією, яка має різнобічний характер та впливає на життєві потреби, інтереси та вимоги людей. Зазначено, що спортивна анімація в усіх своїх проявах є основою сучасної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. The publication analyses the use of sports animation in the training of future physical education teachers. Sports animation is a fairly new name for the educational activity of future physical education teachers. In modern society, games and entertainment, competitions and various types of recreational services are considered to be animation, which has a multifaceted nature and affects the life needs, interests and requirements of people. It is noted that sports animation in all its manifestations is the basis of modern training of future physical education teachers.
Опис
Ключові слова
спортивна анімація, фізична культура, підготовка учителів, sports animation, physical education, teacher training
Цитування
Гонтар А. С. Використання спортивної анімації в підготовці майбутніх учителів фізичної культури / А. С. Гонтар // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 442–444.