ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ СМТ СЛОБОЖАНСЬКЕ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено лікарські рослини смт Слобожанське Чугуївського району Харківської області. Дослідження дикорослих лікарських рослин дає можливість не тільки визначити обсяги ресурсів лікарської рослинної сировини, але й поповнити новими зразками генофонд рослин не лише для відтворення біорізноманіття, але й для культивування лікарських рослин в штучних умовах, для використання в селекційних, науково-дослідних і навчальних програмах. Виявлено вид, який підлягає особливій охороні на території Харківської області (Potentilla erecta (L.) Hampe). The publication examines the medicinal plants of Slobozhanske Chuguyiv district, Kharkiv region. The study of wild medicinal plants makes it possible not only to determine the amount of resources of medicinal plant raw materials, but also to replenish the gene pool of plants with new samples not only for the reproduction of biodiversity, but also for cultivation medicinal plants in artificial conditions, for use in selection, research and educational programs. A species was identified that is subject to special protection on the territory of Kharkiv region (Potentilla erecta (L.) Hampe).
Опис
Ключові слова
лікарські рослини, генофонд рослин, Харківщина, medicinal plants, gene pool of plants, Kharkiv region
Цитування
Баздирєва А. Р. Лікарські рослини смт Слобожанське Чугуївського району Харківської області / А. Р. Баздирєва, І. І. Батюченко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 131–132.