ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КИТАЙСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИЧНОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Зазначено, що ефективність творчого самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників зростає в процесі освоєння китайської естрадної музики. Розкрито педагогічний потенціал китайської естради на прикладі попмузики. Акцентовано увагу на творчому розвитку педагогічних і спеціальних здібностей сучасного педагога-музиканта. It has been noted in the article that the effectiveness of creative self-expression of future music-pedagogical staff increases in the process of mastering Chinese pop music. The pedagogical potential of Chinese pop art has been revealed. The authors have focused on the creative development of pedagogical and special abilities of modern music teacher.
Опис
Ключові слова
творче самовираження особистості, китайська естрадна музика, педагогічний потенціал, музично-педагогічні працівники, creative self-expression, Chinese pop music, pedagogical potential, music-pedagogical staff
Цитування
Калашнікова Л. М. Педагогічний потенціал китайської естрадної музики як засіб творчого самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників / Л. М. Калашнікова, Ло Юаньвень // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 33–37.