Business speech

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
In this article, the author shows a business speech on his influence and life. The development of business speech in Ukrainian lessons and classes is necessary. We need to introduce forms of work that contribute to the development of business speech skills. У даній статті автором розглянуто ділове мовлення, його вплив на мову і життя. Розвиток ділової мови на уроках та заняттях української мови необхідний. Потрібно впроваджувати форми роботи, які сприяють розвитку навичок ділового мовлення. В данной статье автором рассмотрена деловая речь, её влияние на язык и жизнь. Развитие деловой речи на уроках и занятиях украинского языка необходимо. Нужно внедрять формы работы, которые способствуют развитию навыков деловой речи.
Опис
Ключові слова
business speech, official business style, business vocabulary, students, ділова мова, офіційно- діловий стиль, ділова лексика, студенти, деловая речь, официально-деловой стиль, деловая лексика, студенты
Цитування
Науменко П. Ю. Business speech / П. Ю. Науменко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 109–110.