Розвиток згуртованості колективу організації як управлінська проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління розвитком згуртованості колективу організації. Уточнено суть згуртованості колективу, механізм особистісно орієнтованого управління розвитком згуртованості колективу та зміст діяльності керівника щодо цього. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of managing the development of organizational team cohesion. The essence of team cohesion, the mechanism of personally-oriented management of the development of team cohesion and the content of the manager's activities in this regard are clarified. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
організація, колектив, розвиток, згуртованість, управління, organization, team, cohesion, development, management
Цитування
Якименко Я. В. Розвиток згуртованості колективу організації як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Я. В. Якименко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 94 с. : табл. + дод.
Колекції