Методичні особливості організації та проведення тренінгу ігрової компетентності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі поглиблено та розширено знання з проблеми психологічного тренінгу та можливостей його використання у формуванні ігрової компетентності особистості; розширено уявлення про особливості асоціативних реакцій респондентів лексему-стимул «грайливість», як компоненти ігрової компетентності особистості. В даній магістерській роботі показані прикладні тренінгові технології з формування ігрової компетентності особистості, які можуть бути використані психологами в їх практичній діяльності. The work deepens and expands knowledge on the problem of psychological training and the possibilities of its use in the formation of gaming competence of the individual; the idea of the peculiarities of the associative reactions of the respondents of the token-stimulus "playfulness" as components of the game competence of the individual is expanded. This master's thesis shows the applied training technologies for the formation of gaming competence of the individual, which can be used by psychologists in their practice.
Опис
Ключові слова
гра, грайливість, ігрова компетентність, тренінг, тренінгові технології, game, playfulness, game competence, training, training technologies
Цитування
Вітвіцький В. О. Методичні особливості організації та проведення тренінгу ігрової компетентності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. О. Вітвіцький ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 80 с. : табл.
Колекції