СПЕКТР ПРОБЛЕМ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ В ВІЙНІ 2022 РОКУ: АКЦЕНТИ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Анотація
У публікації розглянуто соціально-правові проблеми біженців в Україні та зовнішніх мігрантів. Запропоновано етапи вирішення названих проблем. Це – задоволення базових проблем (надання притулку, організація харчування, забезпечення безпеки, інформаційна допомога, первинна психологічна допомога біженцям тощо), задоволення специфічних проблем біженців (в ліках, медичному обслуговуванні), психологічна допомога людям щодо нормалізації емоційного стану, відновлення після травми, стресу, правова допомога у вирішенні проблем в новій громаді для роботи і життя, соціально-педагогічна допомога сім’ям з дітьми у формуванні життєвих умінь і формування нових звичок поведінки, оволодіння традиціями нової громади тощо. The publication deals with the social and legal problems of refugees in Ukraine and external migrants. The author suggests the stages of solving these problems. These are: satisfaction of basic problems (provision of asylum, catering, security, information assistance, etc, primary psychological assistance to refugees, etc.), addressing the specific problems of refugees of refugees (medicines, medical care), psychological assistance to people to normalization of emotional state, recovery from trauma, stress, legal assistance in legal assistance in solving problems in the new community for work and life, social and pedagogical assistance to families with children in developing life skills and new habits of behavior, mastering the traditions of the new community, etc.
Опис
Ключові слова
біженці в Україні, мігранти, російсько-українська війна, refugees in Ukraine, migrants, Russian-Ukrainian war
Цитування
Трубавіна І. Спектр проблем біженців в Україні в війні 2022 року: акценти і спостереження / І. Трубавіна // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : зб. тез ІІ Міжнар. наук. конф., Тернопіль, 21–22 квіт. 2022 р. – Тернопіль, 2022. – С. 29–31.