ПРОПАГАНДА СРСР У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто пропаганду СРСР у роки Другої світової війни. Популярними сферами для радянської пропаганди стали освіта, література, ЗМІ, мистецтво та кіно. Зазначено, що Радянський Союз усвідомлював важливість пропагандистської діяльності як серед власного народу, так і у ворожому оточенні. Радянське керівництво у сфері пропаганди уміло пристосовувалося до змін, враховуючи ситуацію на фронті, особливості міжнародного життя, змінюючи форми та методи пропагандистської діяльності. The publication examines the propaganda of the USSR during the Second World War. Education, literature, mass media, art and cinema became popular areas for Soviet propaganda. It is noted that the Soviet Union was aware of the importance of propaganda activities both among its own people and in the enemy environment. The Soviet leadership in the field of propaganda skillfully adapted to changes, taking into account the situation at the front, the peculiarities of international life, changing the forms and methods of propaganda activity.
Опис
Ключові слова
пропаганда СРСР, історія СРСР, пропагандистська діяльність, Друга світова війна, магістерські роботи, propaganda of the USSR, history of the USSR, propaganda activity, World War II, master's theses
Цитування
Левченко О. В. Пропаганда СРСР у роки Другої світової війни / О. В. Левченко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 185–187.