Дитяча періодика в сучасному дитячому середовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано дитячу періодику. У читанні дітей періодика займає особливе місце. Вона допомагає збагачувати їх знаннями у привабливій формі, формувати моральні цінності, усебічно розвивати. Дитячі журнали та газети не тільки подають нову цікаву інформацію, а й перевіряють засвоєні знання за допомогою ребусів, кросвордів, логічних завдань, розмальовок, що безумовно цікавить школярів. Аналіз назв дитячих журналів та газет засвідчив, що більшість з них входить до найпопулярніших дитячих періодичних видань України. Children's periodicals are analyzed in theses. Periodicals occupy a special place in children's reading. It helps to enrich their knowledge in an attractive way, to form moral values, and to develop comprehensively. Children's magazines and newspapers not only provide new and interesting information, but also check the acquired knowledge with the help of puzzles, crosswords, logic problems, coloring pages, which is definitely of interest to schoolchildren. An analysis of the names of children's magazines and newspapers proved that most of them are among the most popular children's periodicals in Ukraine.
Опис
Ключові слова
дитяча періодика, читання, студентські роботи, children's periodicals, reading, student works
Цитування
Мєзєнцева А. Дитяча періодика в сучасному дитячому середовищі / А. Мєзєнцева // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 56.