Методичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Психологія розвитку особистості" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

dc.contributor.authorДорожко, І. І.
dc.contributor.authorМалихіна, О. Є.
dc.contributor.authorТуріщева, Л. В.
dc.contributor.authorХодикіна, Ю. Ю.
dc.date.accessioned2021-12-14T09:37:06Z
dc.date.available2021-12-14T09:37:06Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractМетодичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни "Психологія розвитку особистості" та містять перелік основних теоретичних питань, питань для самостійного вивчення, практичних завдань, питань для самоконтролю знань студентів з тем дисципліни та рекомендовану літературу. Методические рекомендации разработаны в соответствии с программой дисциплины "Психология развития личности" и содержат перечень основных теоретических вопросов, вопросов для самостоятельного изучения, практических заданий, вопросов для самоконтроля знаний студентов по темам дисциплины и рекомендованную литературу. Methodological recommendations are designed in accordance with the program of the discipline "Psychology of Personality Development" and contain a list of basic theoretical issues, questions for independent study, practical assignments, questions for self-monitoring of students' knowledge on the topics of the discipline and recommended literature.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМетодичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Психологія розвитку особистості" : для здоб. другого (магістер.) рівня вищ. освіти зі спец. 011 Освітні, пед. науки / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева, Ю. Ю. Ходикіна]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 31 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6580
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодичні рекомендаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамостійна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодические рекомендацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамостоятельная работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectmethodological guidelinesuk_UA.UTF-8
dc.subjectindependent workuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychologyuk_UA.UTF-8
dc.titleМетодичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Психологія розвитку особистості" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні наукиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМетодические рекомендации к семинарским занятиям и задания для самостоятельной работы по дисциплине "Психология развития личности" для соискателей второго (магистерского) уровня высшего образованияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMethodical recommendations for seminars and tasks for independent work in the discipline "Psychology of personality development" for applicants for the second (master's) level of higher education in the specialty 011 Educational, pedagogical sciencesuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Методичні рекомендації.pdf
Розмір:
338.43 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: